Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการขับเคลื่อนงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดแพร่
ประชุม | 16 พฤศจิกายน 2563 11:50:45

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการขับเคลื่อนงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดแพร่

รูปกิจกรรม