Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรกรอินทรีย์จังหวัดแพร่
ประชุม | 4 กุมภาพันธ์ 2565 16:35:31

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ได้จัดการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรกรอินทรีย์จังหวัดแพร่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.00-16.30 น.  ณ อาคารโรงงานนำร่องอุตสาหกรกรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เกษตรกร จำนวน 30 ราย เข้าร่วมโครงการ 

รูปกิจกรรม